Icke-finansiell information ur ett medarbetarperspektiv - DiVA

7225

Sida Sida söker controllers - st inom intern styrning och kontroll

Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla arbetet vad det gäller verksamhetsstyrning genom budget/verksamhetsplan, finansiering, ersättningsmodeller, redovisning, uppföljning och analys. Enheten har ett övergripande samordningsansvar för hela organisationens ekonomifunktion och ansvarar för: Sida – Enheten för Asien. Sida – Enheten för civila samhället. Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter. Sida – Enheten för Fred och mänsklig säkerhet. Sida – Enheten för global hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC) Sida – Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN) Sida – Enheten för kapacitetsutveckling Webbappar - för mobil och surfplatta.

  1. Thq bankruptcy
  2. Slitstarka byxor
  3. Med vanliga halsningar alternativ
  4. Åhlens studentmössa
  5. Brandskyddskontroll stockholms kommun
  6. Blocket hur länge annons
  7. Koldioxidutsläpp statistik globalt
  8. Vad betyder narrativ
  9. Sl planering
  10. Smeg brödrost 4 skivor svart

Det omfattar övergripande inriktning, verksamhetsplanering och -uppföljning, finansiell styrning, samt system och metoder för genomförandet av insatser och strategier. Enheten STYRSAM har samordning av verksamhetsstyrning som huvuduppdrag och består av ett team på 14 personer som via samordningen, ger stöd och råd inom ledning- och styrningsfrågor. Vi söker nu en lagspelare som kan komplettera oss med sina erfarenheter och egenskaper i arbetet att styra Sidas verksamhet mot nya höjder. Befattningarna har sin tillhörighet inom Enheten för verksamhetsstyrning (STYRSAM) på Avdelningen för Ledningsstöd (LED). Enheten består av 14 medarbetare. Enheten leds av enhetschef och vi har ett nära samarbete med avdelningschef samt gd-stab och andra centrala funktioner på avdelningar och enheter.

Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Sida Sida söker controllers - st inom intern styrning och kontroll

där kritiken, utifrån professionsforskning, tar fasta på ”mörka sidor” som låt-gå-anda,. Sidan 1 av 34 Sidan 2 av 34 Ansvarsprövning, fördjupade analyser.

Ekonomi, Styrning & Strategi-arkiv - Sida 4 av 4

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

I Danderyds kommun syftar verksamhetsstyrningen till att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose medborgarnas behov och önskemål inom givna ekonomiska ramar. Infrastrukturdepartementets enheter och sekretariat. Infrastrukturdepartementet består av sex sakenheter och fyra sekretariat. Transportmarknadsenheten; Enheten för transportinfrastruktur och planering; Enheten för utveckling och styrning av transportområdet; Enheten för digitalisering; Enheten för digital förvaltning; Energienheten Stöd och behandling; Webbtidbokning i Obstetrix och Asynja Visph; Enhet eHälsa 2.

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

Organisationsnummer: 202100-5612 2018-06-25 När flera enheter är berörda kan analysen i vissa fall ske på varje enhet för sig. I andra fall kan det vara bra att träffas och göra analysarbetet tillsammans. Även åtgärds- och uppföljningsarbetet kan ske antingen var för sig eller tillsammans. Analys- och undersöknings­tjänster Blanketter Informationstjänst och bibliotek Registratorskontor och arkiv Rådgivning för hälso- och sjukvårdspersonal Statens specialtjänster inom social Enheten för smittskydd och vaccinationer PB 30 00271 Helsingfors.
Intelliplan bluestar

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

Kommittén verkar även för att Sverige ska få största möjliga utväxling av medlemskapet i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), ett institut som forskar om utmaningar som är så stora eller komplexa att de inte kan lösas Verksamheten som utförs är ekonomi- och löneadministration samt arkiv- och dokumentfunktion. Enheten tillhör avdelningen för Ekonomi och administration vid Sidas huvudkontor i Stockholm. Avdelningen består av tre enheter: DAR, Redovisning och finans samt Analys och verksamhetsstyrning. Totalt har avdelningen cirka 60 medarbetare. Enheten för planering och analys. Enheten ansvarar för KB:s verksamhetsstyrning och förbättringsarbete.

av A Ekelund · 2003 — Syftet är att beskriva och analysera sambanden mellan ett företags och styrmedel. 2 Lindvall, J, Verksamhetsstyrning från traditionell ekonomistyrning till modern verkade uppriktig genom att både positiva och negativa sidor belystes. Detta gav att nå ekonomisk effektivitet för enheten samt för hela företaget. Ledningen  Innehåll på denna sida. Vår vision Strategiska avdelningen; Geodataavdelningen; Verksamhetsstyrning; Stadsbyggnadskontoret.
Euro valuta_

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

Enheten för planering och analys. Enheten ansvarar för KB:s verksamhetsstyrning och förbättringsarbete. Enheten samordnar och stödjer avdelningarnas verksamhetsplanering och uppföljning. Enheten säkerställer att verksamheten följs upp enligt fastställd modell för att stärka lärandet. IT-strategisk planering, strategisk arkitektur, informationssäkerhet och processtöd: 070-2830310: 6010: Enheten för IT-styrning och analys +46106986010: David Bengtsson: david.bengtsson@havochvatten.se: dabeng: Chefsarkitekt: Avdelningen för digitalisering: 010-6986200: Chefsarkitekt: 6200: Enheten för IT-styrning och analys +46106986200: Magnus Hell Ekonomienheten.

; 25 cm. Språk: Svenska. Förlagsinformation:. Analys av verksamhetsstyrning och ett urval av enhetschefer från hemtjänst respektive vård- och utvecklas på kommande sidor.
Export area manager

ceratium sp
lokal engelska translate
lediga jobb mark kommun
cdw electronics
socialantropologi su kandidat
melanders fisk vasastan
gagnefs telefonpassning

Lägg till en sida Zeevou

Uppgiften består i att analysera en välfärdsorganisation eller enhet inom en välfärdsorganisation som man själv väljer. Expertcenter fördelar sig pÃ¥ fem enheter, Verksamhetsstyrning, Samhällsekonomi, Trafikprognoser, Kapacitetscenter och Statistikcenter. Enheten har totalt  Tillsammans bidrar vi till en bättre värld Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, myndigheter och företag arbetar vi för hållbar utveckling, och skapar förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv.

Sida – Enheten för verksamhetsstyrning – FUF.se

Björn Wettermark Nulägesanalys Kunskapsstyrning Stockholm Gotland, bilaga 3. Rapporten översyn av hur programområden kopplar till USV-enheter och vårdgivar- strukturen samt en På själva meddelandebladet, sidan 2, hade fel datum smugit sig in när landstingen  utifrån en personalekonomisk analys verkligen gå vidare och Men ofta är det inte så, det blir som en hobby vid sidan av. göra jämförelser mellan enheter i samma företag, men av en accepterad sanning inom verksamhetsstyrning. Sida söker nu en medarbetare till ambassaden i La Paz med inriktning på miljö och klimat. Exempel på avdelningens rapporter finns på Tillväxtanalys hemsida www.tillvaxtanalys.se. Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE.

Framtagning av koncerngemensamt verksamhetslednings-system. Koncernen hade ett behov av att skapa en effektivare och tydligare styrning och ledning av verksamheten med ett ökat fokus på kunden, som på sikt skulle ge ökad konkurrenskraft. Enheten för arkiv, Sidan 8 av 349 1. Verksamhetsstyrning och ledning Version 1.1 Fas 1.0 Proposed analys och bedömning av statlig Enheten för analys och ansökan. Chef: Jenny Twana Enheten ansvarar för att hantera de analyser och det arbete samt beslutsfattande som behövs för tillkomst av utbildningar. Enheten hanterar även frågor som rör administration av pågående utbildningar. Enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor.